Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘conflicte’

No deixem que mori el teatre Llibertat de Jenín (Palestina)

Durant la primera Intifada (1987-1991), una activista jueva israeliana l’Arna Mer Khamis, es va traslladar al campament de refugiats de Jenin i va crear un teatre juvenil, per ajudar els nens i nenes a lluitar amb els problemes de la vida al camp i amb el conflicte a través del teatre. El teatre va tancar quan ella va morir el 1994.

Després de la seva mort, el fill d’Arna, en Juliano va tornar a Jenin durant un període de sis anys per veure el que havia succeït als nens que havien fet teatre amb la seva mare. Ell va crear un poderós documental anomenat Els nens d’Arna. Recentment, va construir un nou teatre en el camp, inspirat en l’obra de la seva mare, i el va anomenar el Teatre Llibertat. El van assassinar el 4 d’abril  del 2011.

Des del grup Dones x Dones es fa una crida per donar suport tot col·laborant econòmicament o fent objecció fiscal a les despeses militars, en memòria de l’Arna i el  Juliano i d’un projecte de pau de persones  israelianes que estan contra l’ocupació de Palestina i somnien un futur en llibertat pels nens i nenes de Palestina.

—————————————————————————————————–

No dejemos que muera el Teatro Libertad de Jenín (Palestina)

Durante la primera Intifada (1987-1991), una activista judía israelí, Arna Mer Khamis, se trasladó al campamento de refugiados de Jenin y creó un teatro juvenil, para ayudar a los niños y niñas a luchar contra  los problemas de la vida en el campo y con el conflicto a través del teatro. El teatro cerró cuando ella murió en 1994.

Tras su muerte, el hijo de Arna, Juliano, volvió a Jenin durante un período de seis años para ver lo que había sucedido a los niños que habían hecho teatro con su madre. Él creó un poderoso documental llamado Los niños de Arna. Recientemente, construyó un nuevo teatro en el campo, inspirado en la obra de su madre, y lo llamó el Teatro Libertad. Lo asesinaron el 4 de abril de 2011.

Desde el grupo Mujeres x Mujeres de Cataluña, se hace un llamamiento para apoyar colaborando económicamente o haciendo objeción fiscal a los gastos militares, en memoria de Arna y Juliano y de un proyecto de paz de personas israelíes que están contra la ocupación de Palestina y sueñan un futuro en libertad para los niños y niñas de Palestina.

————————————————————————————————————-

Don’t let the Freedom Theatre in Jenin (Palestine) die

During the first Intifada (1987-1991), a Jewish Israeli activist, Arna Mer Khamis, went to the Jenin refugee camp and created a youth theater to help children to fight the problems of life in the camp and conflict through theater. The theater closed in 1994 when she died.

After her death, Arna’s son, Julian0, returned to Jenin for a period of six years to see what had happened to the children who had done theater with his mother. He created a powerful documentary called Arna’s Children. Recently, he built a new theater in the camp, inspired in the work of his mother, and called it the The Freedom Theatre. He was assassinated on 4 April, 2011.

From the group Women x Women of Catalonia, there’s an appeal to support financially or by contributing to tax objection to military spending, in memory of Arna and Juliano and for a peace project of people who are against the Israeli occupation of Palestine and dream of a future in freedom for the children of Palestine.

Read Full Post »