Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘comunicació’

Per Laia Serra

Una presentació institucional va iniciar la IV Trobada de la XIPVG, en la qual van participar periodistes de 14 països dels 35 que configuren la Xarxa. En aquesta crònica en destaquem el tractament de les violències, la taula sobre condicions laborals i professionals, sobre la primavera àrab i la presentació de manuals i informes sobre comunicació i gènere.

En la taula d’inauguració, el representant de la Càtedra de Comunicació Audiovisual de la Universitat Sid Mohamed Ben Abdellah de Fes -l’única especialitat de comunicació que es fa a la ciutat-, va posar de manifest la consolidació que suposa aquesta IV trobada pel diàleg global per una comunicació i un periodisme amb visió de gènere:“la consagració de la ruptura amb altres concepcions de periodisme i mitjans de comunicació pensades en neutre”. “Tota política o treball periodístic neutre seria fals” – com va afirmar, en efecte- i per això, va reconèixer que “l’interès per aquesta trobada i la visió de gènere ve des de diverses disciplines”.

Al final del seu discurs, aquest catedràtic va subratllar la presència de dones i activitats que les reconeixen en el Magreb: “Entre les reivindicacions als països del Magreb, destaca la de l’estatut de la dona, que alhora és part del procés”; va destacar l’entrega de diversos premis, darrerament, a dones dels mitjans, que signifiquen un “reconeixement del rol de les dones en els canvis en la zona del Mediterrani”; va voler posar de manifest els avenços dels drets de les dones al Marroc -en els codis de família, els drets de nacionalitat i drets humans-, així com la igualtat de drets que propugna la nova constitució. Finalment, aquesta autoritat de l’audiovisual també va recordar la recent entrega del premi Nobel a les tres dones lluitadores pels drets humans, la pau i la llibertat en països àrabs i africans.

Entre els parlaments llarguíssims de la primera taula d’autoritats que inaugurava la trobada, la periodista Fatima Baroudi, directora d’informatius de la primera cadena marroquina, SNRT, va alçar-se del públic i va oferir una breu i contundent intervenció. “La revolució dels països veïns, nosaltres la vivim com una evolució”. Va confirmar la importància del paper de les dones en la societat i política marroquines, però va reivindicar-ne la presència als mitjans de comunicació. Va ser la primera i única persona de la taula que va descriure com “masclista” la societat del Marroc; una societat en la qual el “19% de les dones s’encarrega de la manutenció de les famílies”, segons un informe que va citar, i en la qual encara hi ha segregació de les dones. Per la qual cosa encara cal aconseguir la igualtat.

Enmig dels aplaudiments que va rebre Baroudi, el president de la Universitat que hostatjava la IV Trobada de la XIPVG va esforçar-se per contenir certs recels, apuntant “l’espontaneïtat” de les seves paraules, però va fer-ne un bon recull: “han estat paraules també molt interessants. Que les dones han de decidir sobre el seu destí és un missatge important”.

Violències i discriminacions en el pla laboral

Després de les presentacions i d’una taula sobre la importància de les xarxes i els antecedents de la XIPVG, va dedicar-se’n una a les violències: “Llibertat d’expressió i feminicidis” a Mèxic, a càrrec de Yunuhen Rangel Medina, de CIMAC; i “Sexisme i conflictes armats” a Colòmbia, per Fabiola Calvo. El tema requereix ser tractat per sí sol en un article, però aquí apuntem que aquest tema, greu i urgent, serà eix de les accions els dos propers anys de la Xarxa.

En un altre nivell, però també amb implicacions de violència i discriminació, va dedicar-se una taula a la situació laboral i professional en els mitjans de comunicació moderada per la periodista madrilenya Teresa García Espejo i en la qual van participar Lola Fernández, secretària d’Igualtat de la Federació espanyola de sindicats de periodistes (FeSP) i secretària general del sindicat de periodistes d’Andalusia (SPA), i Clara Aurrecoechea, membre de l’executiva de l’SPA i de la Comissió d’Igualtat de la RTV d’Andalusia.
Fernández va abordar el tema “Dones periodistes: Accions contra la discriminació i defensa dels nostres drets”; va recordar que una de les principals preocupacions denunciades a la 4ª Conferència Mundial sobre la Dona de Beijing -la imatge degradant de les dones als mitjans de comunicació, la limitació d’accés a la informació per part de les dones i la poca diversitat d’informacions de les dones en la premsa i els mitjans- encara té vigència, 16 anys després. “La participació de les dones [en les redaccions] és símptoma de desenvolupament social; però la poca participació en llocs directius dels mitjans és patent”, va afirmar, i va recordar també que el Monitoreig Global de Mitjans segueix constatant la discriminació vers les dones en el món de la informació i els mitjans, que no han canviat els patrons empresarials i han augmentat la contractació precària i els sous inferiors a les dones: “més del 40% en premsa diària i 80% en premsa no diària són periodistes a la peça; la majoria dones perquè no tenen accés a altres contractes i d’aquesta manera busquen conciliar les responsabilitats familiars amb la professió”. Fernández va fer una crida perquè més dones estiguin en els comitès d’empresa per reivindicar els drets laborals i professionals de totes les persones en les redaccions: “les dones hem d’estar en els sindicats, hem de prendre aquests espais. A l’hora de negociar els convenis, a Espanya tenim la Llei d’Igualtat, però els homes no se’n recorden, com tampoc a l’hora de demanar promocions, augments de sou, tipus de contracte; agafen molt pocs permisos de paternitat; no es pregunten per què han de cobrir, les dones, les “floretes” de la informació”. Finalment, Lola Fernández també va subratllar la importància de la formació. No només formació periodística, sinó en gènere, perquè “un espai lliure per igual és molt millor”.

Clara Aurrecoechea, per la seva banda, va centrar la seva intervenció en “Plans d’Igualtat i els Protocols d’Acció contra l’assetjament als mitjans de comunicació”. Va recordar que la Llei “atribueix als mitjans de comunicació públics l’obligació de vetllar per la transmissió d’una imatge plural, igualitària, i la no discriminació, com també ho han de respectar els mitjans privats”; en la seva narració sobre l’aplicació d’un pla d’igualtat i de prevenció d’assetjament sexual a l’empresa on treballa, RTV Andalucia, va anar descrivint processos irregulars i resistències per part dels responsables i els sindicats majoritaris. “La Llei està molt bé però aplicar-la és molt difícil”.

Primavera àrab

Sobre la primavera àrab va parlar la jove activista Jihad Fatchati, que va posar damunt la taula el paper de les dones marroquines, els avenços aconseguits i la constitució, malgrat se li va demanar una opinió més crítica, en un moment donat, sobre l’acceptació o no de les demandes feministes en els moviments socials i la presència de dones en els mitjans, que ella va definir com a més igualitària al Marroc que en altres països àrabs.

La moderadora d’aquesta taula unipersonal, Leila Chafai, de l’agència de premsa Magreb Arab Press, va puntualitzar que el problema actual és de canviar mentalitats, no tant la lluita per drets, i que en el món del periodisme urgeix l’associació de dones periodistes al Marroc, perquè, va afirmar “dones periodistes tenen molts problemes, aquí”.

Fatchati va posar de relleu com les dones àrabs de totes les capes socials estan participant en les revoltes –pobres, analfabetes, però també dones periodistes, metges, etc.-, a més de la seva forma d’acció, no tan sols en les manifestacions sinó també en l’organització d’activitats i ajudes. “Encara hi ha molts desafiaments entorn a la dona àrab per aconseguir els seus drets plens, sobretot polítics”, va afirmar. Per exemple, a Aràbia Saudí, malgrat les dones estaven alçant-se, una dona va ser empresonada per dur a sobre un vídeo prohibit emès per Youtube, un vídeo de protesta contra la prohibició de les dones de conduir.

Jihad Fatchati, que va diferenciar les situacions per països, va recordar que al Marroc, les dones ja van tenir un paper essencial en les manifestacions d’abans i després de la independència, i havien tingut una presència important en la política i la defensa de la independència. També va recordar que les dones, al Marroc, no buscaven derrocar el govern, com a Tunísia o Egipte, sinó un canvi positiu, eliminar l’escissió entre dones i homes: “políticament, participació parlamentària; un canvi de sistema econòmic, obrir les portes a la competició econòmica; més llibertats de reunió i associació; tot en el marc d’una constitució que defensi aquests drets legítims”. Així mateix, també van treballar, continuava Fatchati, amb els mass media nacionals i internacionals. “Abans només es parlava del paper de la dona com a mestressa de casa, però ja no; les dones àrabs i les marroquines especialment, estan sent reconegudes en la seva feina, i el millor exemple és el Premi Nobel d’enguany a l’activista pro drets humans del Iemen, Tawakkul Karman, “un premi per a ella però també per a totes les dones àrabs que van participar en la primavera àrab i que van fer historia”.

Els mateixos dies de la trobada, continuaven les manifestacions a les principals ciutats del Marroc. “Poden treure les flors, però no poden treure la primavera àrab”, va concloure.

 Informes i manuals

La darrera taula, prèvia a la sessió de treball de redacció de la declaració, a porta tancada per a membres de la XIPVG, va dedicar-se a la presentació de manuals de comunicació i gènere, com ara el manual Gènere i mitjans de comunicació. Eines per visiblitzar les aportacions de les dones , que va presentar Cristina Baulies, de l’ICD. Aquest manual, que van elaborar en un procés de treball conjunt més d’una vintena de periodistes designats per les seves empreses, i que vol ser una eina útil que promogui la reflexió crítica i ajudi a ampliar la mirada periodística des del rigor i la pluralitat. Silvina Molina de la xarxa PAR d’Argentina va presentar el Manual de género para periodistas,que conté recomanacions bàsiques per a l’exercici del periodisme amb enfocament de gènere. Elaborat per Silvina Molina i Lyvia Porras per iniciativa de l’Àrea Pràctica de Gènere del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament a Amèrica Llatina i el Carib, el Manual va passar per un procés de validació a càrrec de periodistes, amb experiència en gènere i també sense experiència en aquest enfocament, i especialistes en comunicació i gènere, les aportacions dels i de les quals són també al Manual. S’ha traçat una ruta bàsica amb dades, fonts, idees i exercicis pràctics per generar notícies i transversalitzar el gènere en totes les temàtiques; s’ha tractat el llenguatge inclusiu, amb exercicis d’aplicació; s’ha abordat la imatge de la dona en els mitjans, “tema difícil-segons Molina-ja que hi ha molt material teòric sobre publicitat, però molt poc treball sobre la imatge periodística i per tant, sorgeixen testimonis interessants que deixen obert el camí per seguir construint “. També hi ha un mapa de gènere amb fonts, bibliografia i webgrafia, i un glossari bàsic i exercitació final.


Finalment, Sawa Al Garbi, d’UNESCOCAT va explicar el projecte “Comunicació i migració mediterrània”, tot constatant la triple discriminació que pateixen les dones immigrants i musulmanes. Va subratllar iniciatives de certs mitjans que treballen per millorar la imatge de les dones immigrades, com ara la formació que s’ha fet amb Catalunya Ràdio i TV3 sobre la diversitat cultural i religiosa i que també incloïa les dones immigrades, o amb ACSUR i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb els quals s’ha fet formació especial per a evitar estereotips. Al Garbi va puntualitzar que la seva presència en la XIPVG, amb La Independent, que s’ha dedicat a les dones immigrades des de la perspectiva de gènere, ajuda “perquè és un referent, un testimoni de com tractar el tema”.

——————————————————————————————————-

Por Laia Serra

Una presentación institucional inició el IV Encuentro de la XIPVG, en el que participaron periodistas de 14 países de los 35 que configuran la red. En esta crónica destacamos el tratamiento de las violencias, la mesa sobre condiciones laborales y profesionales, sobre la primavera árabe y la presentación de manuales e informes sobre comunicación y género.

En la mesa de inauguración, el representante de la Cátedra de Comunicación Audiovisual de la Universidad Sid Mohamed Ben Abdellah de Fez -la única especialidad de comunicación que se realiza en la ciudad-, puso de manifiesto la consolidación que supone este IV encuentro para el diálogo global para una comunicación y un periodismo con visión de género: “la consagración de la ruptura con otras concepciones de periodismo y medios de comunicación pensadas en neutro”. “Toda política o trabajo periodístico neutro sería falso” -como afirmó, en efecto- y por ello, reconoció que “el interés por este encuentro y la visión de género viene desde varias disciplinas”.

Al final de su discurso, este catedrático subrayó la presencia de mujeres y actividades que las reconocen en el Magreb: “Entre las reivindicaciones a los países del Magreb, destaca la del estatuto de la mujer, que a su vez es parte del proceso”; destacó la entrega de varios premios, últimamente, a mujeres de los medios, que significan un “reconocimiento del rol de las mujeres en los cambios en la zona del Mediterráneo”; quiso poner de manifiesto los avances de los derechos de las mujeres en Marruecos -en los códigos de familia, los derechos de nacionalidad y derechos humanos-, así como la igualdad de derechos que propugna la nueva constitución. Finalmente, esta autoridad del audiovisual también recordó la reciente entrega del premio Nobel a las tres mujeres luchadoras por los derechos humanos, la paz y la libertad en países árabes y africanos.

Entre los parlamentos larguísimos de la primera mesa de autoridades que inauguraba el encuentro, la periodista Fatima Baroudi, directora de informativos de la primera cadena marroquí, SNRT, se alzó del público y ofreció una breve y contundente intervención. “La revolución de los países vecinos, nosotros la vivimos como una evolución”. Confirmó la importancia del papel de las mujeres en la sociedad y política marroquíes, pero reivindicó su presencia en los medios de comunicación. Fue la primera y única persona de la mesa que describió como “machista” la sociedad de Marruecos, una sociedad en la que el “19% de las mujeres se encarga de la manutención de las familias”, según un informe que citó, y en la que todavía hay segregación de las mujeres. Por lo que todavía hay que conseguir la igualdad.

En medio de los aplausos que recibió Baroudi, el presidente de la Universidad que albergaba el IV Encuentro de la XIPVG se esforzó por contener ciertos recelos, apuntando “la espontaneidad” de sus palabras, pero hizo un buen resumen: “han sido palabras también muy interesantes. Que las mujeres deben decidir sobre su destino es un mensaje importante “.

Violencias y discriminaciones,también en el plano laboral

Después de las presentaciones y de una mesa sobre la importancia de las redes y los antecedentes de la XIPVG, se dedicó se una a las violencias: “Libertad de expresión y feminicidios” en México, a cargo de Yunuhen Rangel Medina, de CIMAC, y “Sexismo y conflictos armados” en Colombia, por Fabiola Calvo. El tema requiere ser tratado por sí solo en un artículo, pero aquí apuntamos que este tema, grave y urgente, será eje de las acciones los dos próximos años de la red.

En otro nivel, pero también con implicaciones de violencia y discriminación, se dedicó una mesa a la situación laboral y profesional en los medios de comunicación moderada por la periodista madrileña Teresa García Espejo y en la que participaron Lola Fernández, secretaria de Igualdad de la Federación española de sindicatos de periodistas (FeSP) y secretaria general del sindicato de periodistas de Andalucía (SPA), y Clara Aurrecoechea, miembro de la ejecutiva del SPA y de la Comisión de Igualdad de la RTV de Andalucía.
Fernández abordó el tema “Mujeres periodistas: Acciones contra la discriminación y defensa de nuestros derechos”, recordó que una de las principales preocupaciones denunciadas en la 4 ª Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing -la imagen degradante de las mujeres en los medios de comunicación , la limitación de acceso a la información por parte de las mujeres y la poca diversidad de informaciones de las mujeres en la prensa y los medios- aún tiene vigencia, 16 años después. “La participación de las mujeres [en las redacciones] es síntoma de desarrollo social, pero la poca participación en puestos directivos de los medios es patente”, afirmó, y recordó también que el Monitoreo Global de Medios sigue constatando la discriminación hacia las mujeres en el mundo de la información y los medios, que no han cambiado los patrones empresariales y han aumentado la contratación precaria y los sueldos inferiores a las mujeres: “más del 40% en prensa diaria y 80% en prensa no diaria son periodistas en la pieza, la mayoría mujeres porque no tienen acceso a otros contratos y de esta manera buscan conciliar las responsabilidades familiares con la profesión”. Fernández hizo un llamamiento para que más mujeres estén en los comités de empresa para reivindicar los derechos laborales y profesionales de todas las personas en las redacciones: “las mujeres debemos estar en los sindicatos, debemos tomar estos espacios. A la hora de negociar los convenios, en España tenemos la Ley de Igualdad, pero los hombres no se acuerdan, como tampoco a la hora de pedir promociones, aumentos de sueldo, tipo de contrato; toman muy pocos permisos de paternidad, no se preguntan por qué tienen que cubrir, las mujeres, las “florecillas” de la información “. Finalmente, Lola Fernández también subrayó la importancia de la formación. No sólo formación periodística, sino en género, porque “un espacio libre por igual es mucho mejor”.

Clara Aurrecoechea, por su parte, centró su intervención en “Planes de Igualdad y los Protocolos de Acción contra el acoso a los medios de comunicación”. Recordó que la Ley “atribuye a los medios de comunicación públicos la obligación de velar por la transmisión de una imagen plural, igualitaria, y la no discriminación, como también lo deben respetar los medios privados”, en su narración sobre la aplicación de un plan de igualdad y de prevención de acoso sexual en la empresa donde trabaja, RTV Andalucía, fue describiendo procesos irregulares y resistencias por parte de los responsables y los sindicatos mayoritarios. “La Ley está muy bien pero aplicarla es muy difícil”.

Primavera árabe

Sobre la primavera árabe habló la joven activista del movimiento 20F Jihad Fatchati, que puso sobre la mesa el papel de las mujeres marroquíes, los avances logrados y la constitución, a pesar de se le pidió una opinión más crítica, en un momento dado, sobre el aceptación o no de las demandas feministas en los movimientos sociales y la presencia de mujeres en los medios, que ella definió como más igualitaria en Marruecos que en otros países árabes.

La moderadora de esta mesa unipersonal, Leila Chafai, de la agencia de prensa Magreb Arab Press, puntualizó que el problema actual es de cambiar mentalidades, no tanto la lucha por derechos, y que en el mundo del periodismo urge la asociación de mujeres periodistas en Marruecos, porque, afirmó “mujeres periodistas tienen muchos problemas, aquí”.

Fatchati puso de relieve como las mujeres árabes de todas las capas sociales están participando en las revueltas-pobres, analfabetas, pero también mujeres periodistas, médicos, etc.-, además de su forma de acción, no sólo en las manifestaciones sino también en la organización de actividades y ayudas. “Todavía hay muchos desafíos en torno a la mujer árabe para conseguir sus derechos plenos, sobre todo políticos”, afirmó. Por ejemplo, en Arabia Saudí, a pesar de las mujeres estaban alzándose, una mujer fue encarcelada por llevar encima un video prohibido emitido por Youtube, un video de protesta contra la prohibición de las mujeres de conducir.

Jihad Fatchati, que diferenció las situaciones por países, recordó que en Marruecos, las mujeres ya tuvieron un papel esencial en las manifestaciones de antes y después de la independencia, y habían tenido una presencia importante en la política y la defensa de la independencia. También recordó que las mujeres, en Marruecos, no buscaban derrocar al gobierno, como en Túnez o Egipto, sino un cambio positivo, eliminar la escisión entre mujeres y hombres: “políticamente, participación parlamentaria, un cambio de sistema económico, abrir las puertas a la competición económica, más libertades de reunión y asociación, todo en el marco de una constitución que defienda estos derechos legítimos “. Asimismo, también trabajaron, continuaba Fatchati, con los mass media nacionales e internacionales. “Antes sólo se hablaba del papel de la mujer como ama de casa, pero ya no; las mujeres árabes y las marroquíes especialmente, están siendo reconocidas en su trabajo, y el mejor ejemplo es el Premio Nobel de este año en el activista pro derechos humanos de Yemen, Tawakkul Karman, “un premio para ella pero también para todas las mujeres árabes que participaron en la primavera árabe y que hicieron historia”.

Los mismos días del encuentro, continuaban las manifestaciones en las principales ciudades de Marruecos. “Pueden sacar las flores, pero no pueden sacar la primavera árabe”, concluyó.

Informes y manuales

La última mesa, previa a la sesión de trabajo de redacción de la declaración, a puerta cerrada para miembros de la XIPVG, se dedicó a la presentación de manuales de comunicación y género, como el manual Género y medios de comunicación. Herramientas para visibilizar las aportaciones de las mujeres, que presentó Cristina Baulies, del Instituto Catalán de las Mujeres (ICD). Este manual, que elaboraron en un proceso de trabajo conjunto más de una veintena de periodistas designados por sus empresas, quiere ser una herramienta útil que promueva la reflexión crítica y ayude a ampliar la mirada periodística desde el rigor y la pluralidad. Silvina Molina de la red PAR de Argentina presentó Manual de Género para periodistas, que contiene recomendaciones básicas para el ejercicio del periodismo con enfoque de género. Elaborado por Silvina Molina y Lyvia Porras por iniciativa del Área Práctica de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, el Manual pasó por un proceso de validación a cargo de periodistas, on experiencia en género y también sin experiencia en este enfoque, y especialistas en comunicación y género, las aportaciones de los y de las cuales también están en el Manual. Se ha trazado una ruta básica con datos, fuentes, ideas y ejercicios prácticos para generar noticias y transversalizar el género en todas las temáticas; se ha tratado el lenguaje inclusivo, con ejercicios de aplicación; se ha abordado la imagen de la mujer en los medios, “tema difícil -según Molina– ya que hay mucho material teórico sobre publicidad, pero muy poco trabajo sobre la imagen periodística y por lo tanto, surgen testimonios interesantes que dejan abierto el camino para seguir construyendo”. También hay un mapa de género con fuentes, bibliografía y webgrafía, y un glosario básico y ejercitación final.
Finalmente, Sawa Al Garbi, de UNESCOCAT explicó el proyecto “Comunicación y migración mediterránea”, constatando la triple discriminación que sufren las mujeres inmigrantes y musulmanas. Subrayó iniciativas de ciertos medios que trabajan para mejorar la imagen de las mujeres inmigradas, como la formación que se ha hecho con Catalunya Ràdio y TV3 sobre la diversidad cultural y religiosa y que también incluía las mujeres inmigradas, o con ACSUR y el Colegio de Periodistas de Cataluña, con los que se ha hecho formación especial para evitar estereotipos. Al Garbi puntualizó que su presencia en la XIPVG, con La Independiente, que se ha dedicado a las mujeres inmigradas desde la perspectiva de género, ayuda “porque es un referente, un testimonio de cómo tratar el tema”.

Read Full Post »

Newsletter

Editorial / Editorial / Editorial

Editorial– XIDPICCAT

DES DE LA MEDITERRÀNIA / DESDE EL MEDITERRÁNEO / FROM THE MEDITERRANIAN

Les Femmes et l’Activisme Politique en Egypte — Las mujeres y el activismo político en Egipto-Les dones i l’activisme polític a Egipte —  Randa Achmawi

Nietas de Nefertiti– Nétes de Nefertiti– Nefertiti granddaughters– Les petites-filles de Nefertiti –  Giselle Evangelisti

Mujeres egipcias perseguidas por los fundamentalismos religiosos — Dones egípcies perseguides pels fonentalismes religiosos– Egyptian women harassed by religious fundamentalism – Emad Mekay

EN XARXES / EN REDES / IN THE NETWORKS

Les dones del Sud ens estan donant una lliçó a les del Nord– Las mujeres del Sur nos estan dando una lección a las del Norte– Women in the Southern Mediterranean are giving us a lesson to the North ones- Elena Tarifa

Premi Anna Lindh Diàleg Euromediterrani 2011– Premio Anna Lindh Diálogo Euromediterráneo 2011– Anna Lindh EuroMed Dialogue Award 2001

DESTAQUEM / DESTACAMOS / HIGHLIGHT

No deixem que mori el teatre Llibertat de Jenín (Palestina)– No dejemos que muera el Teatro Libertad de Jenín (Palestina)– Don’t let the Freedom Theatre in Jenin (Palestine) die

Tahrir, un espai de debat sobre les revolucions als països àrabs i el paper de les dones– Tahrir, un espacio de debate sobre las revoluciones en los paises árabes y el papel de las mujeres– Tahrir, a debate site on the arab revolutions and the women’s role

Si vols rebre la newsletter, envia’ns un missatge a / If you want to subscribe to the newsletter write to donesiconflicte@gmail.com.

Subscriu-te al nostre RSS. Subscription to RSS

Read Full Post »

“Les dones del Sud ens estan donant una lliçó a les del Nord”, diu Alessandra Mancuso

Per Elena Tarifa per a La Independent

Alessandra Mancuso és periodista de la RAI italiana i una de les participants a la Primera Convenció Internacional de les xarxes independents de periodistes amb visió de gènere i alhora IV Trobada de la Xarxa Mediterrània de periodistes i comunicadores, que s’ha desenvolupat a Roma els dies 4 i 5 de març.

Organitzada pel Departament de Drets i Igualtat d’oportunitats de l’Associació de la Premsa Romana i per la Xarxa Mediterrània de Periodistes i Comunicadores, la trobada ha estat marcada en el discurs per l’esperit dels recents esdeveniments de Tunísia o Egipte, on les dones han tingut un especial protagonisme però, paradoxalment, també per una escassa presència de periodistes provinents del sud de la Mediterrània.

Així, més d’un centenar de periodistes, comunicadores, representants polítiques i d’entitats de dones, majoritàriament italianes, van discutir sobre temes com el llenguatge, la imatge de les dones als mitjans, les iniciatives que han sorgit per visibilitzar les dones com ara les noves agències de notícies amb visió de gènere, com La Independent o Ameco Press, o sobre com podem establir sinèrgies de col·laboració entre les periodistes d’ambdues ribes de la Mediterrània.

Com va comentar una de les poques periodistes del sud presents, la tunisiana Naila Jrad, “si els drets no es defensen, es perden”, en referència als múltiples comentaris de les companyes italianes denunciant l’aparent retrocès en els drets de les dones al seu país.

Precisament Montserrat Minobis, presidenta de la Xarxa Mediterrània, va ressaltar que “aquest és un moment important per tal de donar suport a les nostres companyes italianes en les seves reivindicacions de llibertat d’expressió”. Minobis, també presidenta de l’agència de notícies amb visió de gènere La Independent, va explicar la favorable situació a Espanya vers les dones, almenys en el terreny legislatiu, tot i que no s’acompleixen totes les lleis i que encara estem lluny de la paritat, amb només un 8% de dones a càrrecs directius.

En aquest sentit, moltes de les participants locals van destacar la importància de fer avançar les lleis a Itàlia per tal d’assolir la paritat, a exemple de països com Noruega, que ha establert quotes però van coincidir en la dificultat del moment polític en el qual es troben. Marcella Corsi, d’Ingenere.it, va parlar de fer propostes conjuntes a nivell europeu mentre que Franca Cipriani, consellera de Paritat de la província de Roma, va apostar per una aliança entre el món de la informació i les que treballen per la igualtat a les institucions públiques.

En allò que respecta a la situació de les dones periodistes, el panorama tampoc ha variat darrerament. Silvia Garambois, de la Federació Nacional de la Premsa italiana va dir que “tot ser les dones periodistes el 40% de la professió, dels 118 diaris només 3 tenen directores”. També va comentar la llei que properament sortirà per a què les dones periodistes es puguin jubilar als 65 anys, a la qual s’ha de tenir en compte que els recorreguts laborals de dones i homes periodistes són molt sovint desiguals, ja que les dones han de treballar més anys perquè han cotitzat menys. Lucia Visca, presidenta de la Comissió d’Igualtat d’oportunitats de la Federació Nacional de la Premsa Italiana, va destacar que Itàlia es troba en el lloc 74 (de 134) en la llista de països per nivell de partitat de gènere i va mostrar amb gràfiques com hi ha desigualtats a nivell salarial entre dones i homes periodistes al seu país.

Marcelle Padovani, corresponsal del Nouvel Observateur va donar les dades a França: 55% de dones periodistes i només un 10% d’elles en llocs directius en un país, on segons la veterana periodista francesa, “la llei de paritat s’incompleix constantment”.

Dones de la Mediterrània

A la trobada es va parlar de com veiem la realitat de les dones de la Mediterrània a través dels mitjans i, en aquest sentit, Giovanna Botteri, corresponsal a Nova York, va explicar via videoconferencia com “gràcies a la cobertura que els mitjans dels Estats Units d’Amèrica han fet de les revolucions al Magrib, s’han vist altres models de dones que no havien vist abans”, i com per primera vegada s’ha donat una certa complicitat entre la premsa estrangera i els manifestants, per després qüestionar-se què és el que guanyaran les dones amb la revolució, quin paper finalment tindran o els hi deixaran tenir.

Però si va haver una intervenció especial, aquesta va ser la de la periodista egípcia Randa Adel Achmawi, qui, visiblement emocionada pel triomf de la revolució al seu país, no va dubtar en declarar que “totes pertanyem a una mateixa família mediterrània; em vaig emocionar quan vaig veure les manifestacions a tota Europa on les dones deien: totes som egípcies”. Randa va tornar a parlar de l’important paper de les dones egípcies a la revolució, tot destacant que sempre han estat al peu del canó en els moments històrics més destacats del seu país, i va aprofitar per anunciar que pel, 8 de març, es preparava una gran manifestació que preveia aplegar un milió de dones a Egipte.

I és que totes van coincidir en que la Xarxa Mediterrània de Periodistes i Comunicadores ha de ser el marc d’uns intercanvis més estrets d’informació i d’un treball en xarxa més actiu. Per això, comptem amb noves eines gràcies a les noves tecnologies de la informació, que ja estan en marxa, per poder coordinar les nostres reivindicacions com ara la newsletter Dones, periodistes i conflicte a la Mediterrània,  que també es va presentar a la Trobada. Aquesta newsletter, que des del 2008 es coordina des de la Xarxa Mediterrània a Catalunya, inclou articles de periodistes de la Mediterrània, tractant especialment temes relacionats amb la situació de les dones en els conflictes a la zona o temes “prohibits” i escrits per periodistes de la riba sud, arriba a més de 200 periodistes i experts/tes.

A la darrera jornada de la trobada, es va anunciar la propera redacció d’una Carta de les Periodistes de la Mediterrània, una mena de full de ruta amb els objectius a assolir, mentre que l’eurodiputada italiana Silvia Costa va anunciar una sèrie d’audicions amb dones representatives de la Mediterrània per tal de conèixer les seves reivindicacions més de prop i també la probable iniciativa judicial, a través de la Carta Europea dels Drets Humans, contra la imatge enganyosa i discriminatòria que dóna la publicitat de les dones. I és que totes les assistents van coincidir en què no es pot baixar la guàrdia, ja que com va expressar la veterana periodista Adelle Cambria “quelcom de greu passa quan la nostra generació va voler pujar les nostres filles lliures i felices i ara, en canvi, es diu lliures, sanes i estàlvies, donada la creixent violència contra les dones que impregna la nostra societat”.

———————————————————————————————————–

“Las mujeres del sur del Mediterráneo nos están dando una lección a las del norte”, dice Alexandra Mancuso

Por Elena Tarifa para La Independent

 
Alessandra Mancuso es periodista de la RAI italiana y una de las participantes en la Primera Convención Internacional de las Redes Independientes de Periodistas con  Visión de Género y a la vez  IV Encuentro de la Red Mediterránea de Periodistas y Comunicadoras, que se ha desarrollado en Roma los días 4 y 5 de marzo de este año.
Organizada por el Departamento de Derechos e Igualdad de oportunidades de la Asociación de la Prensa Romana y por la Red Mediterránea de Periodistas y Comunicadoras, el encuentro ha estado marcada en el discurso por el espíritu de los recientes acontecimientos de Túnez o Egipto, donde las mujeres han tenido un especial protagonismo pero, paradójicamente, también por una escasa presencia de periodistas provenientes del sur del Mediterráneo.

 

Así, más de un centenar de periodistas, comunicadoras, representantes políticas y de entidades de mujeres, mayoritariamente italianas, discutieron sobre temas como el lenguaje, la imagen de las mujeres en los medios, las iniciativas que han surgido para visibilizar a las mujeres como ahora las nuevas agencias de noticias con visión de género, como La Independient o Amec Press, o sobre cómo podemos establecer sinergias de colaboración entre las periodistas de ambas orillas del Mediterráneo.
Como comentó una de las pocas periodistas del sur presentes, la tunecina Naila Jrad, “si los derechos no se defienden, se pierden”, en referencia a los múltiples comentarios de las compañeras italianas denunciando el aparente retroceso en los derechos de las mujeres al su país.
Precisamente Montserrat Minobis, presidenta de la Red Mediterránea, resaltó que “este es un momento importante para dar apoyo a nuestras compañeras italianas en sus reivindicaciones de libertad de expresión”. Minobis, también presidenta de la agencia  de noticias con visión de género, La Independent, explicó la favorable situación en España hacia las mujeres, al menos en el terreno legislativo, aunque no se cumplen todas las leyes y aún estamos lejos de la paridad, real , con sólo un 8% de mujeres en cargos directivos.
En este sentido, muchas de las participantes locales destacaron la importancia de hacer avanzar las leyes en Italia para alcanzar la paridad, a ejemplo de países como Noruega, que ha establecido cuotas, pero coincidieron en la dificultad del momento político en el que se encuentran. Marcella Corsi, de Ingenere. It, habló de hacer propuestas conjuntas a nivel europeo mientras que Francia Cipriani, consejera de Paridad de la provincia de Roma, apostó por una alianza entre el mundo de la información y las que trabajan por la igualdad a las instituciones públicas.

 

En lo que respecta a la situación de las mujeres periodistas, el panorama tampoco ha variado últimamente. Silvia Garambois, de la Federación Nacional de la Prensa italiana dijo que “aunque las mujeres periodistas son el 40% de la profesión, de los 118 diarios, sólo 3 tienen directoras”. También comentó la ley que próximamente saldrá para que las mujeres periodistas se puedan jubilar a los 65 años, en la que hay que tener en cuenta que los recorridos laborales de mujeres y hombres periodistas son a menudo desiguales, ya que las mujeres han que trabajar más años porque han cotizado menos. Lucia Viva, presidenta de la Comisión de Igualdad de oportunidades de la Federación Nacional de la Prensa Italiana, destacó que Italia se encuentra en el lugar 74 (de 134) en la lista de países a nivel de paridad de género y mostró con gráficas como hay desigualdades a nivel salarial entre mujeres y hombres periodistas en su país.
Marcelle Padovani, corresponsal del Nouvel Observateur dio los datos en Francia: 55% de mujeres periodistas pero sólo un 10% de ellas en puestos directivos en un país, donde según la veterana periodista francesa, “la ley de paridad se incumple constantemente “.

 

Mujeres del Mediterráneo

 

En el encuentro se habló de cómo vemos la realidad de las mujeres del Mediterráneo a través de los medios y, en este sentido, Giovanna Bottéro, corresponsal en Nueva York, explicó vía videoconferencia como “gracias a la cobertura que los medios de los Estados Unidos han hecho de las revoluciones en el Magreb, se han visto otros modelos de mujeres que no habían visto antes “, y como por primera vez se ha dado una cierta complicidad entre la prensa extranjera y los manifestantes, para luego cuestionar qué es lo que ganarán las mujeres con la revolución, qué papel finalmente tendrán o les dejarán tener.

 

Pero si hubo una intervención especial, esta fue la de la periodista egipcia Randa Adel Achmawi, quien, visiblemente emocionada por el triunfo de la revolución en su país, no dudó en declarar que “todas pertenecemos a una misma familia mediterránea; me emocionó cuando vi las manifestaciones en toda Europa donde las mujeres decían: todas somos egipcias”. Randa volvió a hablar del importante papel de las mujeres egipcias a la revolución, destacando que siempre han estado al pie del cañón en los momentos históricos más destacados de su país, y aprovechó para anunciar que el 8 de marzo, se prepararía una gran manifestación que preveía reunir un millón de mujeres en Egipto.

 

Y es que todas coincidieron en que la Red Mediterránea de Periodistas y Comunicadoras debe ser el marco de unos intercambios más estrechos de información y de un trabajo en red más activo. Para ello, contamos con nuevas herramientas gracias a las nuevas tecnologías de la información, que ya están en marcha, para poder coordinar nuestras reivindicaciones como la newsletter Mujeres, periodistas y conflicto, que también se presentó en el Encuentro. Esta newsletter, que desde 2008 se coordina desde la Red Mediterránea en Cataluña, incluye artículos de periodistas del Mediterráneo, tratando especialmente temas relacionados con la situación de las mujeres en los conflictos en la zona o temas “prohibidos” y escritos por periodistas de la orilla sur, llega a más de 200 periodistas y expertos / as.

 

En la última jornada del encuentro, se anunció la próxima redacción de una Carta de las Periodistas del Mediterráneo, una especie de hoja de ruta con los objetivos a alcanzar, mientras que la eurodiputada italiana Silvia Costa anunció una serie de ‘audiciones con mujeres representativas del Mediterráneo para conocer sus reivindicaciones más de cerca y también la probable iniciativa judicial, a través de la Carta Europea de los Derechos Humanos, contra la imagen engañosa y discriminatoria que da la publicidad de las mujeres. Y es que todas las asistentes coincidieron en que no se puede bajar la guardia, ya que como expresó la veterana periodista Adelle Cambria “algo grave pasa cuando nuestra generación quiso subir nuestras hijas libres y felices y ahora, en cambio , se dice libres, sanas y salvas, dada la creciente violencia contra las mujeres que impregna nuestra sociedad “.

—————————————————————————————————————–

“Women in the southern Mediterranean are giving us a lesson to the North ones,” says Alexandra Mancuso

By Elena Tarifa for La Independent

Alessandra Mancuso is a reporter for the Italian RAI  television and one of the participants at the First International Convention of  Independent Networks of Journalists with a Gender Perspective and at the same time, the Fourth Meeting of the Mediterranean Network of Women Journalists and Communicators, which was held in Rome on 4 and 5 March this year.

Organized by the Department for Rights and Equal Opportunities of the Roman Press Association and the Mediterranean Network of Women Journalists and Communicators, the meeting has been marked in the speech by the spirit of recent events in Tunisia and Egypt, where women have a special role, but paradoxically, also by a low presence of journalists from southern Mediterranean.
Nevertheless, more than a hundred journalists, communicators, political representatives and organizations of women, mostly Italian, discussed issues such as language, image of women in the media, initiatives that have emerged to draw the attention to women such as news agencies with a gender perspective, as The Independent and Ameco Press, or on how we can create synergies to collaborate between journalists from both sides of the Mediterranean.

As one of the few journalists present from the South said, the Tunisian Jrad Naila, “if the rights are not defended, they are lost,” referring to the many comments from fellow Italian denouncing the apparent reversal of the rights of women to their country.
Montserrat Minobis, president of the Mediterranean Network, said that “now it is an important time to support our fellow Italian in their claims of freedom of expression.” Minobis, also president of the news agency with a gender perspective La Independent, described the favorable situation in Spain for women, at least in the legislative field, though not totally accomplished in practice, leading to still be far from real parity, with only 8% of women in leadership positions.

In this sense, many of the local participants stressed the importance of making the law advance in Italy in order to achieve parity, taking  the example of countries such as Norway, which has set quotas, but agreed on the difficulty of the political moment in which they are. Marcella Corsi, of Ingenere.it. spoke of making joint proposals at an European level while France Cipriani, Minister of Parity in the province of Rome, opted for an alliance between the world of information and public institutions working for equality.

Regarding the situation of women journalists, the picture has not changed lately. Silvia Garambois of the National Federation of the Italian press said that “while women journalists are 40% of the profession, among 118 journals, only 3 are directed by women.” She also said the law will come soon for women journalists to retire at 65 years, but that should be borne in mind that the paths of men and women working journalists are often uneven, since women have to work more years because they traded less. Lucia Viva, chairwoman of the Equal Opportunities Commission of the National Federation of the Italian Press, stressed that Italy is in place 74 (of 134) in the list of countries regarding the level of gender parity and she showed with graphics that there were wage inequalities between men and women journalists in her country.
Marcelle Padovani, correspondent of the Nouvel Observateur in France said that there were 55% of women journalists but only 10% of them in senior positions in a country where, according to veteran French journalist, “the law of parity is constantly violated.”

Mediterranean Women

The meeting discussed how we see the reality of women in the Mediterranean through the media and in this sense, Giovanna Bottero, a correspondent in New York, said via video conference that “due to media coverage the United States had made of the revolutions in the Maghreb, one could see models of women who had not seen before, “and for the first time there has been some complicity between the foreign press and protesters, and then she questioned what women have got with the revolution, and what role they will eventually have.

But if there was a special intervention, this was the one from the Egyptian journalist Randa Achmawi, who, visibly moved by the triumph of the revolution in her country, she had no hesitation in declaring that “we all belong to the same Mediterranean family, I was thrilled when I saw demonstrations across Europe where the women said, we are all Egyptian”. Randa spoke again of the important role of Egyptian women in the revolution, noting that they have always been on the ball in the most prominent historical moments of the country, and she also announced that on 8 March,  a demonstration planning to gather one million women was being prepared in Egypt.

Everybody agreed that the Mediterranean Network of Journalists and Communicators should be under closer exchanges of information and a develop a more active networking work. In order to do this, we have new tools, thanks to new information technologies, which are already underway, such as the Newsletter Women, journalists and conflict in the Mediterranean, which was also presented at the meeting. This newsletter, which since 2008 is coordinated by the Mediterranean Network in Catalonia, includes articles by journalists from the Mediterranean, especially issues dealing with the situation of women in conflicts or issues on “forbidden” issues and written by journalists from the South shore, and being received by more than 200 journalists and experts / as.

On the last day of the meeting, it was announced the next drafting a Charter of Journalists of the Mediterranean, a kind of roadmap with goals to be achieved, while the  Italian MEP Silvia Costa announced a series of “auditions with women representatives from the Mediterranean in order to meet their demands more closely and also the likely judicial initiative, through the European Charter of Human Rights, against the image that provides misleading and discriminatory advertising  on women. And all participants agreed that we can not lower our guard, because, as the veteran journalist Adelle Cambria said: “something serious happens when our generation wanted to raise our children free and happy but now, however, we have to say free, healthy and sound, given the increasing violence against women that pervades our society and threatens our girls. “

Read Full Post »

Marta Tudela Torres, Responsable de Gènere, ACSUR-Les Segovias

L’inferior protagonisme de les dones respecte als homes en els mitjans de comunicació, així com el tractament estereotipat que se’n fa, constitueixen fets àmpliament estesos a tot el món. Palestina no n’és una excepció. Allí les qüestions que afecten a les dones apareixen poc en els mitjans i les imatges que circulen sobre elles les mostren exclusivament en la seva condició de víctimes del conflicte àrab-israelià. El que no és tan habitual és que se centrin a mostrar les experiències de moltes dones que treballen per la garantia, defensa i compliment dels drets humans.

I és que encara que sigui cert que les dones palestines sofreixen les pitjors conseqüències del conflicte, no ho és menys que també són activistes que estan lluitant per canviar la situació; ni que són exemples de resistència quotidiana davant la violació de drets humans que els imposa l’ocupació israeliana en el seu dia a dia. Els models de dona són en realitat molt més variats, i depenen de l’encreuament de múltiples variables, entre les quals, la classe, l’ètnia o l’edat.

Les dones palestines, com qualsevol col·lectiu de dones, comparteixen una sèrie de circumstàncies desfavorables derivades de les expressions del patriarcat en el context econòmic, social, polític i cultural que les envolta, que en el cas palestí estan clarament mediatizades pel conflicte. Però les dones són diverses, encara que els mitjans de comunicació sovint semblin obstinats a presentar-les des d’un sol angle.

A Betlem, Cisjordània, l’any 2004 va sorgir l’Associació TAM (les sigles en àrab de “Dones”, “Mitjans de comunicació” i “Desenvolupament”), a partir de la iniciativa de 7 dones i homes palestines, activistes dels drets de les dones i especialistes en mitjans de comunicació, que van decidir anar per feina per fer alguna cosa en aquest àmbit.

Un dels principals objectius de TAM és contribuir a l’empoderament de les dones palestines utilitzant la comunicació com a eina per incrementar la conscienciació de la societat palestina al voltant dels temes relatius a les dones. Per aconseguir-ho, una de les seves principals estratègies és promoure la inclusió de temàtiques d’interès de les dones en els continguts dels mitjans, que solen estar absents en la gran majoria d’ells. Això s’aconsegueix mitjançant la realització de videos participatius que tracten temes com la vivència de les dones de la poligàmia, la violència de gènere o els abusos sexuals i que després són projectats en televisions locals palestines. També es realitzen programes, talk-shows, curts o documentals.

A través d’ells, s’aconsegueix sensibilitzar a la societat sobre qüestions que en gran mesura són considerades com a tabú, exercint un fort impacte (la societat palestina és una de les que presenta majors quotes de persones consumidores de televisió, especialment de televisions locals). D’altra banda, gràcies a la formació de formadores en la realització de videos participatius, també s’aconsegueix potenciar la participació de les dones com a treballadores dels mitjans de comunicació.

Com a agents estratègics en la creació d’opinió i en la transformació de la imatge simbòlica de les dones en la societat, els mitjans tenen un paper clau per afavorir l’equitat de gènere a Palestina. És per això que des d’ACSUR-Las Segovias recolzem el treball d’organitzacions com TAM que estan intentant construir les dones des d’una visió més justa i, en definitiva, veraç. ACSUR – Les Segovias és una organització que s’autodefineix com a feminista i parteix de la convicció que la comunicació és, abans que res, un dret.

Més informació detallada dels objectius i la missió de l’organització a www.tam-media.org

—————————————————————–

Marta Tudela Torres, Responsable de Género, ACSUR-Las Segovias

 

El inferior protagonismo de las mujeres respecto a los hombres en los medios de comunicación, así como el tratamiento estereotipado de ellas, constituyen hechos ampliamente extendidos en todo el mundo. Palestina no es una excepción. Allí las cuestiones que afectan a las mujeres aparecen poco en los medios y las imágenes que circulan sobre ellas las muestran exclusivamente en su condición de víctimas del conflicto árabe-israelí. Lo que no es tan habitual es que se centren en mostrar las experiencias de muchas mujeres que trabajan por la garantía, defensa y cumplimiento de los derechos humanos.

Y es que aún siendo cierto que las mujeres palestinas sufren las peores consecuencias del conflicto, no lo es menos que también son activistas que están luchando por cambiar la situación; ni que son ejemplos de resistencia cotidiana ante la violación de derechos humanos que les impone la ocupación israelí en su día a día. Los modelos de mujer son en realidad mucho más variados, y dependen del cruce de múltiples variables, entre ellas, la clase, la etnia o la edad.

Las mujeres palestinas, como cualquier colectivo de mujeres, comparten una serie de circunstancias desfavorables derivadas de las expresiones del patriarcado en el contexto económico, social, político y cultural que las rodea, que en el caso palestino están claramente mediatizadas por el conflicto. Pero las mujeres son diversas, aunque los medios de comunicación a menudo parezcan empeñados en presentarlas desde un solo ángulo.

En Belén, Cisjordania, surgió en 2004 la Asociación TAM (son las siglas en árabe de “Mujeres”, “Medios de Comunicación” y “Desarrollo”), a partir de la iniciativa de 7 mujeres y hombres palestinas, activistas de los derechos de las mujeres y especialistas en medios de comunicación, que decidieron ponerse manos a la obra para hacer alguna cosa al respecto.

Uno de los principales objetivos de TAM es contribuir al empoderamiento de las mujeres palestinas utilizando la comunicación como herramienta para incrementar la concienciación de la sociedad palestina alrededor de los temas relativos a las mujeres. Para ello, una de sus principales estrategias es promover la inclusión de temáticas de interés de las mujeres en los contenidos de los medios, que suelen estar ausentes de la gran mayoría de ellos. Esto se consigue mediante la realización de videos participativos que tratan temas como la vivencia de las mujeres de la poligamia, la violencia de género o los abusos sexuales y que después son proyectados en televisiones locales palestinas. También se realizan programas, talk-shows, cortos o documentales.

A través de ellos, se consigue sensibilizar a la sociedad sobre cuestiones que en gran medida son consideradas como tabú, ejerciendo un fuerte impacto (la sociedad palestina es una de las que presenta mayores cuotas de personas consumidoras de televisión, especialmente de televisiones locales). Por otro lado, gracias a la formación de formadoras en la realización de videos participativos, también se consigue potenciar la participación de las mujeres como trabajadoras de los medios de comunicación.

Como agentes estratégicos en la creación de opinión y en la transformación de la imagen simbólica de las mujeres en la sociedad, los medios tienen un papel clave para favorecer la equidad de género en Palestina. Es por ello que desde ACSUR-Las Segovias apoyamos el trabajo de organizaciones como TAM que están intentando construir a las mujeres desde una visión más justa y, en definitiva, veraz. ACSUR – Las Segovias es una organización que se autodefine como feminista y parte de la convicción de que la comunicación es, ante todo, un derecho.

Más información detallada de los objetivos y la misión de la organización en www.tam-media.org

—————————————————————–

Marta Tudela Torres, Gender Responsible, ACSUR-Las Segovias

The role of women inferior to men in the media and the stereotypical treatment of them, are widely spread throughout the world. Palestine is no exception. There the issues affecting women appear shortly in the media and the images circulating on the show exclusively on them as victims of the Arab-Israeli conflict. What is not so common is that they focus on showing the experiences of many women working for the security, defense and enforcement of human rights.

And it still remains true that Palestinian women suffer the worst consequences of the conflict, it is equally true that they are also activists who are fighting to change the situation, nor are examples of everyday resistance to the violation of human rights imposed on them Israeli occupation in their day to day. The female models are actually much more varied, and depend on the crossing of multiple variables, including class, ethnicity or age.

Palestinian women, like any group of women, share a number of unfavorable circumstances arising from expressions of patriarchy in the economic, social, political and cultural life around them, which in the Palestinian case are clearly mediated by the conflict. But women are different, although the media often seem determined to present them from a single angle.

In Bethlehem, West Bank, the Association appeared in 2004 TAM (Arabic stands for “Women”, “Media” and “Development”), from the initiative of Palestinian men and 7 women, rights activists women and media specialists, who decided to get down to work to do something about it.

One of the main goals of TAM is to contribute to the empowerment of Palestinian women using communication as a tool to increase awareness of Palestinian society about issues concerning women. For this, one of its main strategies is to promote the inclusion of issues of interest to women in media content, which are generally absent from the vast majority of them. This is achieved through the implementation of participatory videos covering topics regarding the experiences of women of polygamy, gender violence or sexual abuse and which are then projected on local Palestinian television. Also conducted programs, talk shows, short films and documentaries.

Through them, you get to sensitize society on issues that are largely regarded as taboo, exerting a strong impact (Palestinian society is one that presents greater share of people consuming television, especially local television). In addition, through training of trainers in conducting participatory videos, also get increasing participation of women as workers in the media.

As strategic actors in the creation of opinion and in the transformation of the symbolic image of women in society, the media have a key role in promoting gender equality in Palestine. That is why from ACSUR-The Segovia support the work of organizations like TAM that are trying to build a women from a more fair and ultimately truthful. ACSUR – The Segovia is an organization that describes itself as a feminist and part of the belief that communication is primarily a right.

More details of the objectives and mission of the organization www.tam-media.org

Read Full Post »

Maria-Àngels Roque, Antropóloga y Directora de Estudios de Culturas Mediterráneas (IEMed)

La voz, el sonido pertenece al mundo de la percepción y de la comunicación; también las representaciones plasmadas en soportes textuales o artísticos. ¿Cómo nos comunicamos, conocemos los códigos, sabemos interpretar? Nos miramos en el espejo mediterráneo, que al igual que la obra del escultor Anish Kapoor, suma inmensa de cristales con ópticas múltiples, produce reverberaciones, imágenes nítidas o deformantes según la posición cercana o lejana, la luz… Metáfora artística que nos sirve también para amplificar nuestras voces y visiones, para interpretar los textos, no siempre escritos, de las mujeres mediterráneas.

Las mujeres desde la antigüedad han sido curanderas, cirujanas y parteras, poetas, filósofas, artistas. Seguramente como recolectoras descubrieron las propiedades medicinales de las plantas y aprendieron a secar, conservar y mezclar las sustancias vegetales. Margaret Alic (1991, p.27) afirma rotunda: “Hubo pocos adelantos en la ciencia médica desde la botanista prehistórica que experimentaba con hierbas y raíces, hasta el descubrimiento de las sulfas y los antibióticos en el siglo XX”. Las mujeres también han sido y son referentes vivos de bienes artísticos transmitidos  de forma oral  y manual, industriosas tejedoras y ceramistas. Algunos de sus conocimientos han sido rescatados para el patrimonio cultural de muchos países.

Es obvio que el Mediterráneo ofrece un marco espacio-temporal rico en culturas y  realidades diversas que permite una reflexión retrospectiva y prospectiva. Este carácter magmático y fecundo que da lugar a acciones y retroacciones, nos puede estimular a la comprensión de los sistemas dinámicos complejos, en el que existen ideologías opuestas y al mismo tiempo una mejor percepción del conocimiento vinculado con las mujeres.

Las filósofas pitagóricas: la cultura que emerge de la naturaleza

Si trazamos la historia de la filosofía hasta Hesíodo veremos que, al menos de forma escrita, involucró a los hombres desde el s.VIII a.C. El filosofar verbal, sin duda, precedió a Hesíodo, pero a pesar de no tener ningún testimonio de esta historia oral, sí conocemos diversos casos referenciados sobre los autores presocráticos que se manifestaban por medio de la enseñanza oral. Tales, Anaximandro, Anaximenes y Pitágoras no escribieron ningún libro. Es probable que Heráclito no escribiese jamás nada directamente, y tan sólo al adquirir categoría y fama de sabio se llevase a cabo una colección de sus declaraciones más famosas. Según Kirk (1981), los fragmentos que hoy poseemos son en su mayor parte apotegmas orales más que restos de un tratado discursivo. Tampoco está claro que Pitágoras escribiese directamente. Según el filósofo Aristoxeno, Pitágoras había tomado la mayoría  de sus principios estéticos de la filósofa-sacerdotisa, Themistoclea, de la cual no se conocen más detalles (mencionado en Diógenes,8,8).

Esta observación concuerda en la referencia sociológica con la del mito de Eolo, en el que se relata como había sido instruido en la observación de la naturaleza por su esposa Hipo. Sobre la dificultad interpretativa atribuida a algunos textos  presocráticos lo hemos de recibir con cautela como manifiesta el helenista Frankel, a causa de la manipulación que desde antiguo se ha hecho de estos materiales (1993, p.248) Si esto es así para los filósofos conocidos, qué se podría decir sobre el deterioro sufrido por los textos de las mujeres, silenciados y a menudo tildados, como en el caso de las pitagóricas, de reflejar meramente asuntos domésticos, minimizando sus aportaciones.  Sin embargo, las mujeres pitagóricas trataban sobre ética, metafísica, cosmología, epistemología y otras áreas de la filosofía. El hecho de que a través de los siglos se hayan conservado referencias suyas e incluso textos, confirma que debieron ser más importantes de lo que hoy se las considera y, sobre todo, que debió haber muchas más.

La filósofa norteamericana Mary Ellen Waithe (1987-1991) recoge y analiza en una amplia obra sobre las mujeres filósofas, los fragmentos que se han conservado de las pitagóricas. Estas filósofas se pueden dividir en primeras pitagóricas (del s.VI a.C al s.IV a.C., como Themistoclea, Theano, Arignote, Mya y Damo) y pitagóricas tardías (del s.IV a.C al siglo II a C., como  Fintis, Aesara de Lucania, Perictione y Theano II).

Theano de Crotona (s. VI a de C.), denominada la primera filosofa, provenía de una órfica familia aristocrática y no se sabe a ciencia cierta si era esposa o discípula de Pitágoras. Existe un documento atribuido a Theano en el que ésta discute la metafísica de Pitágoras. Es a ella a quien se atribuye el concepto pitagórico de justo medio. Asimismo, de sus apotegmas se pueden extraer sus opiniones sobre el matrimonio, el sexo, las mujeres y la ética. Poco más se sabe de Theano, excepto que sus hijas Damo, Myia y Arignote también están incluidas entre los primeros filósofos pitagóricos. Sus hijas tenían reputación de excelentes médicas y  se decía que habían ganado un debate con el médico Eurifón sobre el desarrollo fetal, por argumentar que el feto era viable incluso antes de finalizar el séptimo mes.

Aesara de Lucania (s.III a.C.) es una pitagórica tardía. El fragmento que ha sobrevivido del Libro sobre la Naturaleza humana presenta una teoría del Derecho Natural que proclama que, a través de la introspección en la naturaleza y en la estructura del alma humana, podemos descubrir los fundamentos filosóficos naturales de todo el Derecho humano, incluyendo la estructura técnica del Derecho moral y positivo. Para Aesara, tanto el Derecho como la Justicia son producto del principio racional, matemático, divino y funcional de la proporción adecuada.

El Derecho puede ser una disuasión y un incentivo poderoso, ya sea como  expresión de armonía y estabilidad, de las virtudes y de los valores del individuo, de la familia o de la ciudad. En el fragmento “Sobre la naturaleza humana” la filósofa de Lucania recomienda la introspección en la naturaleza del alma humana: la  moralidad individual, las leyes que gobiernan el fundamento moral de las instituciones sociales.  Waithe manifiesta que “también podemos especular cómo el análisis de Aesara sobre la estructura del alma puede ser relevante para entender las leyes de la psicología moral humana y las leyes de la medicina física.” ( en Waithe, 1987-1993, p.24)

Persona y Naturaleza

Un personaje que ha seducido e inspirado a filósofos y estudiosos es Diotima de Mantinea. A la figura de Diotima (siglo V a.C.), sacerdotisa de Mantinea, Platón le atribuye en El Banquete las teorías desarrolladas por Sócrates sobre el amor y la belleza. Esta atribución ha sido tomada como una ficción literaria; sin embargo, existe una Diotima de Mantinea que, según la tradición, llegó a Atenas en el año 440 a.C. para preservar a la ciudad de la peste, parece ser que ordenó la purificación de la ciudad a base de  procedimientos prácticos y, gracias a ello, se evitó durante diez años la epidemia de peste que irrumpió finalmente al inicio de la guerra del Peloponeso.

El conocimiento de Diotima, como el de muchas otras mujeres que eran médicas, filósofas y sacerdotisas, reúne la antiquísima sabiduría basada en la observación de la naturaleza, y conjuga sus actividades religiosas con la enseñanza y la medicina.

En un análisis muy minucioso del pensamiento de estas filósofas, Waithe nos retrotrae al personaje real. Entre los argumentos que aporta, arguye que las tesis de Diotima en relación al alma son diferentes a las mantenidas por Platón en todas sus obras, incluso en aquéllas que fueron escritas en la misma época.

Diotima mantiene que el deseo por la inmortalidad conduce a las personas a intentar generar una progenitura (descendencia, continuidad) de la psique, y que esta progenitura es siempre humana, nunca animal. Por lo tanto, el alma de la persona que tiene una falta de virtud para generar una progenitura del alma no sigue el camino del hombre sin virtud de Platón, que se reencarna en la siguiente vida en mujer o animal (metempscosis o principio de trasmigración del alma). El alma de Diotima es marcadamente no platónica: no es eterna -si no llegase a generar una progenitura (continuidad) del alma, presumiblemente dejará de existir cuando el cuerpo muera, y no  conseguirá la inmortalidad-. Diotima no se compromete en cuanto a los orígenes de la psique; sin embargo, el retrato que esboza indica que los individuos desarrollan ciertas cualidades de sus almas que se convierten en rasgos característicos de la persona.

El concepto socrático-platónico del alma supone una visión de la persona como algo subyacente a lo que se añaden las cualidades que le son inherentes. El concepto de la identidad personal de Diotima es que la persona es una suma de las cualidades de él o ella; que no existe un yo esencial subyacente a los atributos personales. En la visión de Diotima, la persona es idéntica con las cualidades morales e intelectuales que él o ella ejemplifican. Por consiguiente, y según Diotima, la persona consigue la inmortalidad reproduciendo estas cualidades o bien pariendo una progenitura del alma. Waithe, por otro lado, afirma que, por lo que se sabe, no existe ningún estudioso que haya sugerido que la teoría de Platón sobre la identidad personal se atribuya a Sócrates.

Tendríamos que buscar preferiblemente si el  concepto elaborado por Diotima puede ser justificado al sugerir que Platón abandonó su teoría sobre la identidad personal antes de escribir el  Symposium o que abandonó la teoría de Diotima después de haber elaborado éste. Por lo tanto, concluye Waithe que es mucho más fácil que Diotima fuese un personaje real que poseía estas ideas filosóficas concretas, y que al igual que los apotegmas de otros filósofos cuyos conocimientos fueran plasmados más tarde, surgiesen referenciadas por boca de Sócrates.

Anterior a Diotima, y con mejor suerte, dentro de la memoria cultural, nos encontramos con el personaje extraordinario de Safo de Lesbos (625-580 a de C.).Su palabra, su escritura no ha podido ser negada gracias a su popularidad y no se la ha podido utilizar a ella misma como un recuerdo poético como en el caso de la sacerdotisa de Mantinea. La gran poetisa canta sobre todo a la Gran Madre, y existe en la concepción sáfica un abrazo unitario de todo lo que está creado, el sentimiento de su conexión intima y la fusión de los seres más diversos gracias a un principio de vida unificadora.

Su poesía tuvo un gran éxito en la antigüedad: se encuentran citas en más de cien autores y en la época alejandrina proliferan las ediciones y los estudios y comentarios de sus poesías. Sus poemas son recitados en público y han sido imitados y traducidos por Cátulo, Horacio y Ovidio. Safo había compuesto nueve libros de poesía, de los que tan sólo se conservan 650 versos. Los poemas más bellos son los consagrados al amor, pero también canta la belleza de la naturaleza y compone himeneos -cantos de bodas-. Eros suscita el entusiasmo en el ánimo de Safo y es el origen de toda su producción. Su profundo conocimiento de la música y de la danza le permitió, asimismo, crear ritmos y una métrica nueva (la estrofa sáfica).

En el Norte de África, las mujeres de Cirene tenían en gran honor a la Madre Isis, diosa de la sabiduría. Uno de los signos representativos de Isis era la mano protectora (vigente en las poblaciones del sur del Mediterráneo, la hamsa, normalmente interpretada  como mano de Fátima). La mujer libia se ponía bajo la protección de las heroínas que estaban en conexión con la cabra como animal representativo. Ellas eran las buenas madres, fuente de todas las cosas. Según el texto de Apolonio de  Rodas, cuando los Argonautas desembarcaron en la costa encontraron a las heroínas líbicas que se presentan de la siguiente forma:

Nosotras somos las divinidades solitarias con facultad  para hablar.”

“Las heroínas, hijas protectoras de la tierra de Libia.”

Algunas de las mujeres pitagóricas se denominan a sí mismas Heroides. Podemos especular que si el héroe es aquél que es recordado por la comunidad por haber hecho algo glorioso, estas mujeres querían ser recordadas por su calidad comunicativa y protectora, ya que tenían habilidad para contemplar y analizar la naturaleza del principio armonía como principio de todas las cosas que existen. Y que como principio normativo se extiende a una habilidad para identificarlo como un principio matemático, metafísico y estético entre otros.

El aspecto residual del carácter matrilineal de las poblaciones líbico-beréberes lo podemos observar actualmente entre los tuaregs, cuyo alfabeto (tifinag) tiene grandes concomitancias con el alfabeto líbico. Es interesante observar cómo las trasmisoras de esta escritura han sido precisamente las mujeres, tradición que posiblemente remonte al papel cultural de las sacerdotisas en este lugar.

En la actualidad existe un porcentaje elevado de analfabetismo en las mujeres del sur del Mediterráneo, pero ello no quiere decir que no sean grandes trasmisoras de conocimientos específicos y creativos. Fatema Mernissi (2006) nos recuerda que las mujeres artesanas, como por ejemplo las que tejedoras del Atlas, mantienen en sus tapices símbolos y letras del antiguo alfabeto: ”Un código de símbolos que la madre transmite a los niños, el lenguaje milenario que hablamos en nuestros sueños. Y en nuestros sueños navegamos por el mundo de las diosas, tenemos alas, nos acercamos a las estrellas, árboles, agua. De ahí la fascinación de  los pintores como Gauguin por las alfombras”.

Texto significa tejido: tejer historias, tejer  significados. En muchas culturas existe la representación de diosas tejedoras o hilanderas. El personaje de Penélope es recurrente a través del tiempo. La artista canadiense Ruth trabaja con materias textiles habla de aquello que le ha servido para profundizar en su obra, le interesa particularmente los temas clásicos. Penélope se sacó de encima a sus pretendientes durante tres años con su tejer y destejer una mortaja, eludiendo así la elección de un nuevo marido. Su acción o no acción ha sido interpretada de muy diferente manera a lo largo de la historia. En los mitos más antiguos su nombre significa “la que saca los hilos” relacionada con aquellos antiguos poderes que dominaban las diosas del destino. Su negativa a cortar el hilo final o a concluir la obra conduce a la suposición, nunca confirmada en la realidad de que dominaba la vida de su marido, Ulises. Su acción parece menos heroica que la de su marido, pero ella triunfó sin derramamiento de sangre, al contrario que Ulises, que mató a los pretendientes.

Para Scheuing, las mujeres en la mitología griega eligen tejer como expresión de sus ideas (1998, p.325). Así, manifiesta que “es una ficción muy agradable representar a Helena de Troya tejiendo un gran velo o pieza de tapicería de la historia de la guerra de Troya. Una pensaría que Homero (o cualquier otro) heredó aquel velo y que su Ilíada no es más que una explicación de esa admirable obra de arte” (p.325, nota 14). Aragne es generalmente recordada como la mortal que desafió a Atenea a tejer y produjo la pieza más bella. Fue castigada por ello y transformada en serpiente. Pero ¿qué fue lo que tejió Aragne para merecer tanto castigo? Ovidio cuenta en las Metamorfosis la historia de que su tapiz contenía veintiún ejemplos de “seducciones mediante engaño” o violaciones cometidas por los dioses olímpicos (Libro VI, versos 73-112 y 132-6). Aracne empezó siendo una mujer tejedora de textos. Fue transformada en araña, una tejedora silenciosa. El poder comunicador de su trabajo ha desaparecido. Su historia se olvida e ignora muchas veces.

La historia de Filomela muestra un acto de superación del silencio por medio del trabajo de tejer. En relación a la comunicación de Filomela, Patricia Joplin manifiesta: “Tereo, el marido de su hermana, violó a Filomela y después le cortó la lengua para reducirla al silencio. Así que Filomela teje su historia en un manto para revelar a su hermana aquella horrible acción. Una actividad doméstica tan sencilla y “carente de significado” escapó a sus carceleros. Su hermana comprendió   el mensaje y la salvó y ambas se vengaron de Tereo”. Libro VI Metamorfosis, versos 575-87. En las interpretaciones feministas cortar la lengua es acabar con la fuerza de la oralidad pero “Filomena rechaza su situación de víctima muda… Cuando transforma su sufrimiento, su cautividad y su silencio en la ocasión de su arte, el texto que teje recibe la sobrecarga de un deseo de narrar.” (Joplin en Scheuing, 1998, p. 328).

Una de las constantes que permanecen sin apenas cambios  en el mito clásico y que reaparece en el romancero español es la violación y la mutilación de la lengua. Pero así como el tema de la violación, abuso o deshonra, especialmente en las versiones del romancero, se despacha pronto, la mutilación formará contrariamente un nexo dramático que se convertirá en una prueba que Filomena conseguirá vencer.

Turquino, que es el nombre latino de Tereo, le ha cortado la lengua para que no pueda contar lo que ha ocurrido. A veces le saca también los ojos o le corta los pechos, en muchas ocasiones la deja medio enterrada o la arroja a un barranco, y todo ello para que no se pueda comunicar.

El estudio hecho por Beatriz Gómez Acuña incide en la importancia del papel de la oralidad en el romance y manifiesta: “A pesar de la incidencia que se hace en la descripción del proceso de escritura, las noticias llegan a Blancaflor de manera oral y la misiva, pareciendo cobrar vida propia, le llega en un tiempo record: “Mucho corría Turquino / pero más corrió la nueva“. Además, el romance deja patente la vigencia de la historia y el compromiso que las cantoras tienen hacia ella: las cartas de Filomena / andan por mar y por tierra. Estos versos patentizan la popularidad del caso de Filomena y Blancaflor, que de manera ejemplar circulan oralmente entre el colectivo femenino”.  (2002, p.6). El final de romance no es otra cosa que utilizar la oralidad para pasar un mensaje a “las madres que tengáis hijas”.

Scherezade, en las Mil y una noches, es una infatigable narradora que con la palabra, con las historias oídas, leídas o inventadas, consigue salvar su vida. Contra el patriarcado y la violencia, las mujeres utilizan su voz, sus mensajes textuales, su imaginación. La imaginación es la fase espacial de la percepción. Cada uno de los sentidos proporciona una dimensión de la significación, pero la dinámica que integra las significaciones y produce un mundo coherente es la facultad de la imaginación

Para la bióloga y  premio Nóbel Barbara Mc Clintock, la ciencia tiene como meta, no la predicción per se sino el entendimiento; no el poder para manipular, sino el poder para tener la habilidad – el tipo de poder que resulta de un entendimiento del mundo que nos rodea y simultáneamente refleja y afirma nuestra conexión con este mundo. Evelyn Fox Keller tiene un ensayo de reflexiones sobre género y ciencia en el que formula: “nuestras “leyes de la naturaleza” son algo más que simples resultados de la investigación científica o de las presiones políticas y sociales: también deben ser leídas teniendo en cuenta su contenido personal -que por tradición es masculino-“(1991, p.15).

Las teorías contemporáneas nos incitan a una mayor libertad de pensamiento y nos permiten recuperar antiguas formulaciones en las que emergen de nuevo las filósofas presocráticas y las humildes tejedoras olvidadas cicateramente. En ellas vemos cómo entre la naturaleza y la cultura no existe una separación sino un encabalgamiento. En estos momentos la humanidad, a pesar de mantener su extraordinaria diversidad de culturas, se ha unificado bajo el dominio de una técnica que le permite asegurar todas las intercomunicaciones. Pero ahora la diversidad cultural ya no está valorizada como un concepto residual, sino como una fuente de creatividad. El pensamiento ecológico ha influido en la diversidad. El siglo XXI parece que tiende a ser el siglo de la ecología, de la diversidad cultural -diversidad en un sentido amplio, no específicamente étnico- y de irrupción de la mujer en todos los campos. Theano de Crotona, Aesara de Lucania o Diotima de Mantinea pueden hoy ver reflejadas en sensitivos hombres y mujeres muchas progenituras del alma.

BIBLIOGRAFÍA

ALIC, Margaret, “El legado de Hipatia”, Barcelona, Siglo Veintiuno Editores, 1991.

FRANKEL, H, Poesía y filosofía de la Grecia Arcaica, Madrid, Visor, 1993.

GÓMEZ ACUÑA, Beatriz, “Variaciones del tema clásico Philomena y Procne en el romance de Blancaflor y Filomena”, en Revista de Literatura Española medieval, 6. Valencia, Universidad de Valencia, 2002.

HOMERO, La Odisea, libro 24, versos 130-140.

JOPLIN, Patricia, The Voice , cit. por Scheuing

KELLER, Evelyn Fox, “Un mundo de diferencias”, en Reflexiones sobre género y ciencia, Valencia, Edicions d’Alfons el Margànim, 1991.

KIRK, G.S. y RAVEN, J.E, Los filósofos presocráticos, Madrid, Kairós, 1981.

MERNISSI, Fatema,  “Rêvons de galeries et de musées ruraux pour fêter nos tisseuses de tapis de l’Atlas », Revista Quaderns de la Mediterrània nº 7. Barcelona, IEMed, 2006.

OVIDIO, Les Metamórfosis,  vols V y VI , Barcelona, Bernat Metge, 1930.

ROQUE, Maria-Àngels,  “El pensament de les dones mediterrànies a l’antiguitat: natura i cultura, una trobada de la imaginació”,  Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 1991.

SCHEUING, Ruth,  “Penélope y la historia desenmarañada” en Katy Deepwell , Madrid, Ediciones Cátedra,  Feminismos, 1998.

WAITHE, Mary Ellen (ed),  A History of Women Philosophers,  Vol.I,  Dordrecht, Kluwer, 1987-91.

Read Full Post »